Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tworzenie studiów wyższych

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów – tekst jednolity (Dz.U.2021, poz.661)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2016 r.
w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej

Dokumenty wewnętrzne

Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 lipca 2021 r.
w sprawie w sprawie: zasad tworzenia i znoszenia studiów, wytycznych w zakresie projektowania programów studiów oraz zasad zmiany programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 131 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 70 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zasad tworzenia i znoszenia studiów, wytycznych w zakresie projektowania programów studiów oraz zasad zmiany programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (nie dotyczy Collegium Medicum)

Materiały dla pracowników i pracownic

Materiały związane z tworzeniem studiów wyższych, przeznaczone dla pracowników i pracownic, a dostępne po zalogowaniu, dostępne są na stronie ksztalcenie.uj.edu.pl/dla-pracownikow/tworzenie-studiow

Kontakt

Zespół ds. analizy programów studiów
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6, p.0.23
30-060 Kraków
(wejście od ul. Oleandry 2a)
tel. (+48) 12 663 26 55, -56
mail: zaps@uj.edu.pl


Archiwum aktów prawnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 stycznia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2021 poz. 62)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 1908)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 1679)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 1411)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 853)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 420)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2019 poz. 1498)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2019 poz. 787)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r.
w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej

Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r.
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Rozporządzenie MNiSW z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Rozporządzenie MNiSW z dnia 23 sierpnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Rozporządzenie MNiSW z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie warunków oceny programowej i instytucjonalnej

Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 lipca 2007 r.
w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybów tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 października 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

Uchwała Nr 201/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 marca 2007 r.
w sprawie kryteriów oceny bazy dydaktycznej

Uchwała Nr 94/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lutego 2007 r.
w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie lub dziedzinie związanej z danym kierunkiem studiów

Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie w sprawie: zasad tworzenia i znoszenia studiów, wytycznych w zakresie projektowania programów studiów oraz zasad zmiany programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Uchwała nr 100/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 roku
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich

Zarządzenie nr 117 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2016 roku
w sprawie zasad tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 118 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2016 roku
w sprawie szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku
w sprawie: zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku
w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających

Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2012 roku
w sprawie: zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2012 roku
w sprawie: wzoru oświadczenia nauczyciela akademickiego upoważniającego do zaliczania do minimum kadrowego

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku
w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających