Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogólne

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669)

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017 poz. 2183, z późn. zm.)

Dokumenty wewnętrzne

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 roku , który wejdzie w życie z dniem 1 października 2019 roku, z wyjątkiem § 231, § 233 ust. 1–3, § 237 i § 239, które weszły w życie z dniem jego uchwalenia.