Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego

Aktualne akty prawne

Wszystkie aktualne akty prawne związane z organizacją roku akademickiego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ pod adresem bip.uj.edu.pl/studia/organizacja-roku-akademickiego

Kalendarz akademicki

Kalendarz akademicki na bieżący rok akademicki dostępny jest na stronie studiuje.uj.edu.pl/pl/kalendarz-akademicki


Archiwum aktów prawnych

Zarządzenie nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 maja 2023 roku
w sprawie: ustanowienia dodatkowych godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 9 czerwca 2023 roku (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 114 Rektora UJ z dnia 8 października 2021 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 122 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 października 2022 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 114 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 października 2021 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 121 Rektora UJ z dnia 4 października 2022 roku
w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 września 2022 roku
w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 120 Rektora UJ z dnia 4 października 2022 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 116 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 września 2022 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2022/2023 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 lutego 2022 roku
w sprawie: organizacji kształcenia w okresie od dnia 25 lutego 2022 roku do dnia 6 marca 2022 roku (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 133 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
w sprawie: ustanowienia dodatkowych godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 22 grudnia 2021 roku

Organizacja kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022
na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikat nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 września 2021 rok
w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 156 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 kwietnia 2022 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 156 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2020 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 czerwca 2021 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Semestr letni roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 stycznia 2021 roku
w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 127 Rektora UJ z dnia 5 listopada 2020 roku
w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Order No 127 of the Rector of the Jagiellonian University of 5 November 2020
on organization of classes in the winter semester of the academic year 2020/2021 (excluding the Medical College)

Zarządzenie nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 (z późn. zm.)

Ordinance No 42 of the Rector of the Jagiellonian University of 29 April 2020
on the amending of the ordinance No 124 of the Rector of the Jagiellonian University of 6 December 2017 on organization of the academic year 2018/2019 and 2019/2020 (as amended)

Zarządzenie nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 (z późn. zm.)

Ordinance No 42 of the Rector of the Jagiellonian University of 29 April 2020
on the amending of the ordinance No 124 of the Rector of the Jagiellonian University of 6 December 2017 on organization of the academic year 2018/2019 and 2019/2020 (as amended)