Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyplomy doktorskie i habilitacyjne

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacj

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

Dokumenty wewnętrzne

Pismo okólne nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku
w sprawie: zasad i sposobu sporządzania dyplomów doktorskich i habilitacyjnych

Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 czerwca 2020 roku
w sprawie: wysokości opłat za wydanie odpisów i duplikatów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych

Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 lutego 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu habilitacyjnego
(pełny tekst zarządzenia dostępny po zalogowaniu na stronie https://ksztalcenie.uj.edu.pl/dla-pracownikow/dyplomy/doktorskie-i-habilitacyjne) 

Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu doktorskiego 
(pełny tekst zarządzenia dostępny po zalogowaniu na stronie https://ksztalcenie.uj.edu.pl/dla-pracownikow/dyplomy/doktorskie-i-habilitacyjne

Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 czerwca 2020 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu doktorskiego i zarządzenia nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu habilitacyjnego

Materiały dla pracowników i pracownic

Materiały związane z dyplomami doktorskimi i habilitacyjnymi, przeznaczone dla pracowników i pracownic, a dostępne po zalogowaniu, dostępne są na stronie https://ksztalcenie.uj.edu.pl/dla-pracownikow/dyplomy/doktorskie-i-habilitacyjne

Kontakt

Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24 i 0.25
30-060 Kraków
tel. (+48) 12 663 26 30
mail: kompetencje@uj.edu.pl