Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na studia

Aktualne akty prawne

Wszystkie aktualne akty prawne związane z rekrutacją na studia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ pod adresem bip.uj.edu.pl/studia/rekrutacja

Materiały dla pracowników

Materiały związane z rekrutacją na studia, przeznaczone dla pracowników i pracownic, a dostępne po zalogowaniu, dostępne są na stronie ksztalcenie.uj.edu.pl/dla-pracownikow/rekrutacja


Archiwum aktów prawnych

Uchwała nr 47/V/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 maja 2022 roku
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

Załącznik nr 1 (warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzania rekrutacji)

Załącznik nr 2 (lista przedmiotów kwalifikacyjnych na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie i ich przyporządkowanie do przedmiotów matury IB, EB oraz innej matury zagranicznej, lista elementów kryteriów kwalifikacji uwzględnianych w rekrutacji na studia drugiego stopnia)

Załącznik nr 3 (szczegółowe warunki i tryb rekrutacji, w tym limity przyjęć, na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim)

Załącznik nr 4 (kryteria kwalifikacji dla studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich)

Załącznik nr 5 (kryteria kwalifikacji dla studiów drugiego stopnia)

Uchwała nr 2/I/2023 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie: zawieszenia rekrutacji oraz nieuruchamiania wybranych studiów w roku akademickim 2023/2024

Uchwała nr 16/III/2023 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2023 roku
w sprawie: zawieszenia rekrutacji i nieuruchamiania wybranych studiów oraz ustalenia kryteriów kwalifikacji studiów w rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2023/2024

Załącznik do uchwały nr 16/III/2023 (kryteria kwalifikacji na studia drugiego stopnia)

Uchwała nr 37/IV/2023 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie: ustalenia kryteriów kwalifikacji studiów w rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2023/2024

Załącznik do uchwały nr 37/IV/2023 (kryteria kwalifikacji na studia drugiego stopnia)

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 stycznia 2023 roku
w sprawie: szczegółowych warunków prowadzenia rekrutacji za pośrednictwem systemu, zasad pobierania opłaty rekrutacyjnej, listy dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz szczegółowego harmonogramu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

Decyzja nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 września 2022 roku
w sprawie: nieuruchamiania studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023 z powodu niewypełnienia dolnego limitu przyjęć

Uchwała nr 63/V/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2021 roku
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 63/V/2021 (warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzania rekrutacji)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 63/V/2021 (lista przedmiotów kwalifikacyjnych na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie i ich przyporządkowanie do przedmiotów matury IB, EB oraz innej matury zagranicznej)

Załącznik nr 3 do uchwały nr 63/V/2021 (szczegółowe warunki i tryb rekrutacji, w tym limity przyjęć, na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim)

Załącznik nr 4 do uchwały nr 63/V/2021 (kryteria kwalifikacji dla studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich)

Załącznik nr 5 do uchwały nr 63/V/2021 (kryteria kwalifikacji dla studiów drugiego stopnia)

Uchwała nr 2/I/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 stycznia 2022 roku
w sprawie: nieuruchomienia wybranych studiów oraz ustalenia kryteriów kwalifikacji studiów w rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 24/IV/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 kwietnia 2022 roku
zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego oraz drugiego stopnia w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 lutego 2022 roku
w sprawie: szczegółowych warunków prowadzenia rekrutacji za pośrednictwem systemu, zasad pobierania opłaty rekrutacyjnej, listy dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz szczegółowego harmonogramu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 maja 2020 roku
w sprawie: szczegółowej procedury potwierdzania efektów uczenia się oraz trybu przyjęcia na studia na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się

Decyzja nr 19 Rektora UJ z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie: zawieszenia rekrutacji oraz nieuruchamiania studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2022/2023

Olimpiady i konkursy na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 115/XII/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2018 roku
w sprawie: dostosowania uchwał w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego [załącznik nr 4]

Uchwała nr 2/I/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 stycznia 2022 roku
w sprawie: nieuruchomienia wybranych studiów oraz ustalenia kryteriów kwalifikacji studiów w rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr 134 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 grudnia 2021 roku
w sprawie: szczegółowych zasad uczestnictwa i terminów organizacji XXVI edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 48/V/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Uchwała nr 8/II/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 lutego 2021 roku
w sprawie: nieuruchomienia wybranych studiów oraz ustalenia kryteriów kwalifikacji dla nowych studiów w rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 lutego 2021 roku
w sprawie: szczegółowych warunków prowadzenia rekrutacji za pośrednictwem systemu, zasad pobierania oraz wysokości opłaty rekrutacyjnej, listy dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz szczegółowego harmonogramu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 142 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 grudnia 2020 roku
w sprawie: szczegółowych zasad uczestnictwa i terminów organizacji XXV edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 maja 2020 roku
w sprawie: szczegółowej procedury potwierdzania efektów uczenia się oraz trybu przyjęcia na studia na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się

Uchwała nr 36/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 roku
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

Uchwała nr 57/VI/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 36/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego (z późn. zm.)

Uchwała nr 17/III/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie: nieuruchomienia wybranych studiów, zmiany limitów oraz ustalenia kryteriów kwalifikacji dla nowych studiów w rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 stycznia 2020 roku
w sprawie: szczegółowych warunków prowadzenia naboru za pośrednictwem systemu, zasad pobierania oraz wysokości opłaty rekrutacyjnej, listy dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz szczegółowego harmonogramu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 20 maja 2020 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 stycznia 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia naboru za pośrednictwem systemu, zasad pobierania oraz wysokości opłaty rekrutacyjnej, listy dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz szczegółowego harmonogramu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 października 2019 roku
w sprawie: szczegółowych zasad uczestnictwa i terminów organizacji XXIV edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 47 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 86 Rektora UJ z 28 października 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad uczestnictwa i terminów organizacji XXIV edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 20/II/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 lutego 2018 roku
w sprawie: zasad ustalania wyników będących podstawą rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 49/V/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 115/XII/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie: dostosowania uchwał w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

Uchwała nr 23/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku
w sprawie: zawieszenia rekrutacji na wybrane studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 oraz zmiany uchwały nr 115/XII/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2018 roku

Uchwała nr 50/V/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 stycznia 2019 roku
w sprawie: szczegółowego harmonogramu organizacji naboru oraz dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 stycznia 2019 roku w sprawie szczegółowego harmonogramu organizacji naboru oraz dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 77 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie: szczegółowych zasad uczestnictwa i terminów organizacji XXIII edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 68/V/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 149/XII/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie: nieuruchomienia wybranych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zmiany limitów w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 32/III/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie: nieuruchomienia wybranych studiów oraz zmiany limitów w rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 69/V/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 129 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku
w sprawie: szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 stycznia 2018 roku
w sprawie: szczegółowych warunków organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 114 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2017 roku
w sprawie: szczegółowych zasad uczestnictwa i terminów organizacji XXII edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 21/II/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 lutego 2018 roku
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 40/IV/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 21/II/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku
w sprawie: dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 50/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie: ustalenia ogólnych zasad postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 110/XI/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 50/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia ogólnych zasad postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 39/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: zmiany „uchwały nr 50/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia ogólnych zasad postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017”

Uchwała nr 60/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 111/XI/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 60/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 maja 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 122/XII/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 60/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 maja 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 40/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: zmiany „uchwały nr 60/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 maja 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018”

Uchwała nr 61/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 112/XI/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 61/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 maja 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku
w sprawie: szczegółowych warunków organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 115 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku
w sprawie: szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 115/XI/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie: organizacji przez Uniwersytet Jagielloński Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 grudnia 2016 roku
w sprawie: szczegółowych zasad uczestnictwa i terminów organizacji XXI edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 3/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2017 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 41/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018 oraz zmiany uchwały nr 3/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 56/IV/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie: ustalenia kryteriów kwalifikacji i limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauki biologiczne w dyscyplinach biologia oraz ekologia pod nazwą „PhD Programme in Biology” w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 47 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie: dodatkowych dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 50/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie: ustalenia ogólnych zasad postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 63/V/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 108/IX/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 63/V/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 maja 2015 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 136/XII/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 63/V/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 maja 2015 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 12/I/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 63/V/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 maja 2015 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 34/III/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 63/V/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 maja 2015 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 63/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 63/V/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 maja 2015 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 62/V/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 105/IX/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 62/V/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 maja 2015 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku
w sprawie: szczegółowych warunków organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 123 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 lutego 2016 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 123 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 11/I/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia, w tym limitów przyjęć w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 35/III/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 11/I/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia, w tym limitów przyjęć w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 lutego 2016 roku
w sprawie: dodatkowych dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 88/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Uchwała nr 165/XII/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 88/V/2014 z 28 maja 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Uchwała nr 11/I/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 88/V/2014 z 28 maja 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Uchwała nr 19/II/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 88/V/2014 z 28 maja 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Uchwała nr 51/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 88/V/2014 z 28 maja 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Uchwała nr 89/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2015/2016

Uchwała nr 12/I/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 89/V/2014 z 28 maja 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2015/2016

Uchwała nr 34/III/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 marca 2015 roku
w sprawie: określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2015/2016 dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

Zarządzenie nr 123 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2014 roku
w sprawie: szczegółowych warunków organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 123 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 grudnia 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 122 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2014 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Uchwała nr 10/I/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia, w tym limitów przyjęć w roku akademickim 2015/2016

Uchwała nr 49/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 10/I/2015 Senatu UJ z 28 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia, w tym limitów przyjęć w roku akademickim 2015/2016

Uchwała nr 64/V/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 10/I/2015 Senatu UJ z 28 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia, w tym limitów przyjęć w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 lutego 2015 roku
w sprawie: określenia listy dodatkowych dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Pozostałe akty prawne dla rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 patrz sekcja: Rekrutacja na lata akademickie 2013/2014–2015/2016

Uchwała nr 91/V/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015

Uchwała nr 176/XII/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 91/V/2013 z 29 maja 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015

Uchwała nr 16/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 91/V/2013 z 29 maja 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015

Uchwała nr 37/II/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 91/V/2013 z 29 maja 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015

Uchwała nr 63/III/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 marca 2014 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 91/V/2013 z 29 maja 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015

Uchwała nr 77/IV/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 91/V/2013 z 29 maja 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015

Uchwała nr 90/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 91/V/2013 z 29 maja 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015

Uchwała nr 92/V/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2014/2015

Uchwała nr 17/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 92/V/2013 Senatu UJ z 29 maja 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 132 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie: szczegółowych warunków organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 129 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 grudnia 2013 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 137 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 129 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2014/2015

Uchwała nr 15/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia, w tym limitów przyjęć w roku akademickim 2014/2015

Uchwała nr 36/II/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 15/I/2014 z 29 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia, w tym limitów przyjęć w roku akademickim 2014/2015

Uchwała nr 91/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 15/I/2014 z 29 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia, w tym limitów przyjęć w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lutego 2014 roku
w sprawie: określenia listy dodatkowych dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2014/2015

Pozostałe akty prawne dla rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 patrz sekcja: Rekrutacja na lata akademickie 2013/2014–2015/2016

Uchwała nr 63/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 81/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 63/V/2012 z 23 maja 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 109/XI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 63/V/2012 z 23 maja 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 128/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 63/V/2012 z 23 maja 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 14/I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 63/V/2012 z 23 maja 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 33/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 63/V/2012 z 23 maja 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 58/III/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 63/V/2012 z 23 maja 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 66/IV/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 63/V/2012 z 23 maja 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 93/V/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 63/V/2012 z 23 maja 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 62/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 grudnia 2012 roku
w sprawie: szczegółowych warunków organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 117 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 grudnia 2012 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 27 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 kwietnia 2013 roku
w sprawie: zmian w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 117 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 37 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 maja 2013 roku
w sprawie: zmian w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 117 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 73 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 lipca 2013 roku
w sprawie: zmian w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 117 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 lipca 2013 roku
w sprawie: zmian w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 117 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 111/XI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia, w tym limitów przyjęć w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 129/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 111/XI/2012 z 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia, w tym limitów przyjęć w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 16/I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 111/XI/2012 z 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia, w tym limitów przyjęć w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 34/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 111/XI/2012 z 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia, w tym limitów przyjęć w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 59/III/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 111/XI/2012 z 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia, w tym limitów przyjęć w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 65/IV/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 111/XI/2012 z 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia, w tym limitów przyjęć w roku akademickim 2013/2014

Pozostałe akty prawne dla rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 patrz sekcja: Rekrutacja na lata akademickie 2013/2014–2015/2016

Uchwała nr 10/III/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 marca 2008 roku
w sprawie: zasad ustalania wyników będących podstawą rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia

Uchwała nr 33/VI/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie: szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez Wydziały Farmaceutyczny i Lekarski

Uchwała nr 11/III/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie: zmian w zasadach ustalania wyników będących podstawą rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2010/2011

Uchwała nr 14/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 maja 2008 roku
w sprawie: zasad ustalania wyników z przedmiotów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia

Uchwała nr 33/VI/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie: szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez Wydziały Farmaceutyczny i Lekarski

Uchwała nr 48/X/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 października 2008 roku
w sprawie: zmiany Uchwały nr 14/V/2008 Senatu UJ z dnia 7 maja 2008 roku dot. zasad ustalania wyników z przedmiotów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia

Uchwała nr 64/XI/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie: zmian w zasadach ustalania wyników z przedmiotów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia

Uchwała nr 108/XI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 14/V/2008 Senatu UJ z 7 maja 2008 roku w sprawie zasad ustalania wyników z przedmiotów kwalifikacyjnych w postepowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia

Uchwała nr 16/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 maja 2008 roku
w sprawie: ogólnych zasad postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia

Uchwała nr 49/X/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 października 2008 roku
w sprawie: zmiany Uchwały nr 16/V/2008 Senatu UJ z dnia 7 maja 2008 roku dot. ogólnych zasad postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia

Uchwała nr 32/VI/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie: zasad ustalania wyników z przedmiotów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym, kandydatów legitymujących się maturą IBO w Genewie, na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia, z wyłączeniem wszystkich studiów prowadzonych przez Wydziały Farmaceutyczny i Lekarski

Uchwała nr 18/IV/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie: ogólnych zasad postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2010/2011 oraz na lata następne

Uchwała nr 19/IV/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie: ustalenia w Uniwersytecie Jagiellońskim zasad podejmowania decyzji przez komisje rekrutacyjne dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2009/2010 oraz na lata następne

Uchwała nr 65/XI/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie: zasad ustalania wyników z przedmiotów kwalifikacyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym, kandydatów legitymujących się dyplomem matury europejskiej EB (European Baccalaureate), o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 63, poz. 442 i 443), na pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia, z wyłączeniem wszystkich studiów prowadzonych przez Wydziały Farmaceutyczny i Lekarski

Uchwała nr 1/I/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 stycznia 2010 roku
w sprawie: zasad ustalania wyników będących podstawą rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2011/2012 oraz na lata następne

Uchwała nr 2/I/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 stycznia 2010 roku
w sprawie: zasad organizacji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia powoływanych dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2010/2011 oraz w latach następnych

Uchwała nr 3/I/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie: zmian w zasadach organizacji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia powoływanych dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2011/2012 oraz w latach następnych

Uchwała nr 11/II/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 lutego 2011 roku
w sprawie: ustalenia warunków i trybu naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2011/2012 oraz w latach następnych

Uchwała nr 43/VI/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: zmian w uchwałach Senatu UJ nr 46/VI/2010 z 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2011/2012, nr 32/V/2010 z 26 maja 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012 oraz nr 11/II/2011 z 23 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2011/2012 oraz w latach następnych

Uchwała nr 22/II/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 lutego 2012 roku
w sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 11/II/2011 z 23 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2011/2012 oraz w latach następnych

Uchwała nr 175/XII/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia18 grudnia 2013 roku
w sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 22/II/2012 z 29 lutego 2012 roku w sprawie zmian w uchwale Senatu UJ nr 11/II/2011 z 23 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2011/2012 oraz w latach następnych

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Uchwała nr 36/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 roku
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego [załącznik nr 8]

Uchwała nr 2/I/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 stycznia 2022 roku
w sprawie: nieuruchomienia wybranych studiów oraz ustalenia kryteriów kwalifikacji studiów w rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2022/2023 [załącznik nr 3]

Uchwała nr 5/II/2023 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 lutego 2023 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 36/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

Załącznik do uchwały nr 5/II/2023

Rekrutacja na lata akademickie 2019/2020–2022/2023

Uchwała nr 49/V/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 [załącznik nr 7]

Uchwała nr 115/XII/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2018 roku
w sprawie: dostosowania uchwał w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 70/V/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 maja 2017 roku
w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego i laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 68/V/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 [załącznik nr 7]

Rekrutacja na lata akademickie 2012/2013–2017/2018

Uchwała nr 74/XII/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie: zasad uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, osiągnięć w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013

Uchwała 110/XI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 74/XII/2010 Senatu UJ z 22 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, osiągnięć w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 stycznia 2013 roku
w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 74/XII/2010 Senatu UJ z 22 grudnia 2010 roku w sprawie zasad uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, osiągnięć w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013

Uchwała 15/I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 74/XII/2010 Senatu UJ z 22 grudnia 2010 roku w sprawie zasad uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym, na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, osiągnięć w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 174/XII/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 74/XII/2010 z 22 grudnia 2010 roku w sprawie zasad uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym, na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, osiągnięć w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015

Uchwała nr 18/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 74/XII/2010 Senatu UJ z 22 grudnia 2010 roku w sprawie zasad uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym, na pierwszy rok jednolitych magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, osiągnięć w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 38/II/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 74/XII/2010 Senatu UJ z 22 grudnia 2010 roku w sprawie zasad uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym, na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, osiągnięć w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013

Uchwała nr 164/XII/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr 74/XII/2010 Senatu UJ z 22 grudnia 2010 roku w sprawie zasad uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym, na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, osiągnięć w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013

Uchwała nr 52/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 74/XII/2010 Senatu UJ z 22 grudnia 2010 roku w sprawie zasad uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym, na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, osiągnięć w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013

Uchwała nr 13/I/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 74/XII/2010 Senatu UJ z 22 grudnia 2010 roku w sprawie zasad uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym, na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, osiągnięć w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013

Uchwała nr 62/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 74/XII/2010 Senatu UJ z 22 grudnia 2010 roku w sprawie zasad uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym, na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, osiągnięć w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013

Uchwała nr 42/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: zmiany „uchwały nr 74/XII/2010 Senatu UJ z 22 grudnia 2010 roku w sprawie zasad uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym, na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, osiągnięć w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013”