Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego 

Dokumenty wewnętrzne

Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku
w sprawie: dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych

Zarządzenie nr 54 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 76 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych
(pełny tekst zarządzenia dostępny po zalogowaniu na stronie https://ksztalcenie.uj.edu.pl/dla-pracownikow/dyplomy/swiadectwa)

Materiały dla pracowników i pracownic

Materiały związane ze świadectwami ukończenia studiów podyplomowych, przeznaczone dla pracowników i pracownic, a dostępne po zalogowaniu, dostępne są na stronie https://ksztalcenie.uj.edu.pl/dla-pracownikow/dyplomy/swiadectwa

Kontakt

Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24 i 0.25
30-060 Kraków
tel. (+48) 12 663 26 30
mail: kompetencje@uj.edu.pl


Archiwum aktów prawnych

Komunikat nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie: szczegółowych zasad sporządzania świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających