Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet w liczbach – statystyki

Aktualne dane dostępne są na stronie Biura Analiz Instytucjonalnych i Raportowania:
bair.uj.edu.pl/uniwersytet-w-liczbach

Archiwalne dane z lat 2009-2016

Liczba studentów na UJ w roku akademickim 2016-2017 - bez studentów cudzoziemców, stan na 30.11.2016

Liczba studentów na UJ w roku akademickim 2015-2016 - bez studentów cudzoziemców, stan na 30.11.2015

Liczba studentów na UJ w roku akademickim 2014-2015 - bez studentów cudzoziemców, stan na 30.11.2014

Liczba studentów na UJ w roku akademickim 2013-2014 - bez studentów cudzoziemców, stan na 30.11.2013

Liczba studentów na UJ w roku akademickim 2012-2013 - bez studentów cudzoziemców, stan na 30.11.2012

Liczba studentów na UJ w roku akademickim 2011-2012 - bez studentów cudzoziemców, stan na 30.11.2011

Liczba studentów na UJ w roku akademickim 2010-2011 - bez studentów cudzoziemców, stan na 30.11.2010

Liczba studentów na UJ w roku akademickim 2009-2010 - bez studentów cudzoziemców, stan na 30.11.2009

Statystyki za rok 2016

Liczba doktorantów na UJ (w tym cudzoziemców) wg stanu na 31 grudnia 2016 r.

Liczba doktorantów na UJ (w tym kobiet) wg stanu na 31 grudnia 2016 r.

Liczba oraz wysokość stypendiów doktoranckich na UJ w roku akademickim 2016/2017

Liczba wszczętych przewodów doktorskich i obronionych rozpraw doktorskich na UJ w ramach studiów doktoranckich w roku 2016

Statystyki za rok 2015

Liczba doktorantów na UJ (w tym cudzoziemców) wg stanu na 31 grudnia 2015 r.

Liczba doktorantów na UJ (w tym kobiet) wg stanu na 31 grudnia 2015 r.

Liczba oraz wysokość stypendiów doktoranckich na UJ w roku akademickim 2015/2016

Liczba wszczętych przewodów doktorskich i obronionych rozpraw doktorskich na UJ w ramach studiów doktoranckich w roku 2015

Statystyki za rok 2014

Liczba doktorantów na UJ (w tym cudzoziemców) wg stanu na 31 grudnia 2014 r.

Liczba doktorantów na UJ (w tym kobiet) wg stanu na 31 grudnia 2014 r.

Liczba oraz wysokość stypendiów doktoranckich na UJ w roku akademickim 2014/2015

Liczba wszczętych przewodów doktorskich i obronionych rozpraw doktorskich na UJ w ramach studiów doktoranckich w roku 2014

Statystyki za rok 2013

Liczba doktorantów na UJ (w tym cudzoziemców) wg stanu na 31 grudnia 2013 r.

Liczba doktorantów na UJ (w tym kobiet) wg stanu na 31 grudnia 2013 r.

Liczba oraz wysokość stypendiów doktoranckich na UJ w roku akademickim 2013/2014

Liczba wszczętych przewodów doktorskich i obronionych rozpraw doktorskich na UJ w ramach studiów doktoranckich w roku 2013

Statystyki za rok 2012

Liczba doktorantów na UJ (w tym cudzoziemców) wg stanu na 31 grudnia 2012 r.

Liczba doktorantów na UJ (w tym kobiet) wg stanu na 31 grudnia 2012 r.

Liczba oraz wysokość stypendiów doktoranckich na UJ w roku akademickim 2012/2013

Liczba wszczętych przewodów doktorskich i obronionych rozpraw doktorskich na UJ w ramach studiów doktoranckich w roku 2012

Statystyki za rok 2011

Liczba doktorantów na UJ (w tym cudzoziemców) wg stanu na 31 grudnia 2011 r.

Liczba doktorantów na UJ (w tym kobiet) wg stanu na 31 grudnia 2011 r.

Liczba oraz wysokość stypendiów doktoranckich na UJ w roku akademickim 2011/2012

Liczba wszczętych przewodów doktorskich i obronionych rozpraw doktorskich na UJ w ramach studiów doktoranckich w roku 2011

Statystyki za rok 2010

Liczba doktorantów na UJ (w tym cudzoziemców) wg stanu na 31 grudnia 2010 r.

Liczba doktorantów na UJ (w tym kobiet) wg stanu na 31 grudnia 2010 r.

Liczba oraz wysokość stypendiów doktoranckich na UJ w roku akademickim 2010/2011

Liczba wszczętych przewodów doktorskich i obronionych rozpraw doktorskich na UJ w ramach studiów doktoranckich w roku 2010

Statystyki za rok 2009

Liczba doktorantów na UJ (w tym cudzoziemców) wg stanu na 31 grudnia 2009 r.

Liczba doktorantów na UJ (w tym kobiet) wg stanu na 31 grudnia 2009 r.

Liczba oraz wysokość stypendiów doktoranckich na UJ w roku akademickim 2009/2010

Liczba wszczętych przewodów doktorskich i obronionych rozpraw doktorskich na UJ w ramach studiów doktoranckich w roku 2009

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych na UJ w 2016 r. - stan na 31.12.2016 r.

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych na UJ w 2015 r. - stan na 31.12.2015 r.

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych na UJ w 2014 r. - stan na 31.12.2014 r.

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych na UJ w 2013 r. - stan na 31.12.2013 r.

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych na UJ w 2012 r. - stan na 31.12.2012 r.

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych na UJ w 2011 r. - stan na 31.12.2011 r.

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych na UJ w 2010 r. - stan na 31.12.2010 r.

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych na UJ w 2009 r. - stan na 31.12.2009 r.