Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Dział Spraw Studenckich
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Czapskich 4
31-110 Kraków
tel. (+48) 12 663 30 46, -39 55
mail: stypendia@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc materialna

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.

o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r.
o pożyczkach i kredytach studenckich

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu i i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1905)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

Dokumenty wewnętrzne dla studentów

Zarządzenie nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 roku
w sprawie: regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 109 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 października 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki - student

Oświadczenie studenta o braku adresu stałego zamieszkania na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (1) wiek 26 lat, małżonek, dziecko

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (2) samodzielność finansowa

Oświadczenie studenta o zamieszkaniu wraz z małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki

Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Zaświadczenie o wysokości średniej ocen z innej uczelni

Wniosek o miejsce w domu studenckim (studenci spoza UJ)

Dokumenty wewnętrzne dla doktorantów (nie dotyczy szkół doktorskich)

Zarządzenie nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 roku
w sprawie: regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 109 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 października 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki - doktorant

Oświadczenie studenta o braku zameldowania na pobyt stały na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych: Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Niepołomice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś

Oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (1) wiek 26 lat, małżonek, dziecko 

Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (2) samodzielność finansowa

Oświadczenie doktoranta o zamieszkaniu wraz z małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum

Dokumenty wewnętrzne dla studentów

Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku
w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 września 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku
w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu przyznawania studentom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dokumenty wewnętrzne dla doktorantów (nie dotyczy szkół doktorskich)

Zarządzenie nr 104 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku
w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 września 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 104 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku w sprawie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 lipca 2018 roku
w sprawie: Regulaminu przyznawania doktorantom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego (tekst jednolity)