Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy studiów

Programy studiów

Aktualne programy studiów znajdują się na stronie: bip.uj.edu.pl/studia/programy

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów – tekst jednolity (Dz.U.2021, poz.661)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Rozporządzenie MNiSW z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie: standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1573)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2020 poz. 581)

Dokumenty wewnętrzne

Programy studiów od roku akademickiego 2022/2023

Uchwała nr 52/VI/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie: ustalenia i zmiany programów studiów

Programy studiów od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 68/VI/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: ustalenia i zmiany programów studiów

Programy studiów od roku akademickiego 2020/2021

Uchwała nr 58/VI/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie: ustalenia i zmiany programów studiów

Uchwała nr 69/IX/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie: zmiany uchwały 58/VI/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2020 w sprawie ustalenia i zmiany programów studiów

Programy studiów od roku akademickiego 2019/2020

Uchwała nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Załączniki do uchwały nr 50/VI/2019

Zmiany do uchwały nr 50/VI/2019:

Uchwała nr 79/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Załącznik nr 1 do uchwały nr 79/IX/2019 – Filologia klasyczna, studia stacjonarne, II stopnia

Załącznik nr 2 do uchwały nr 79/IX/2019 – Pedagogika, studia stacjonarne, I stopnia

Załącznik nr 3 do uchwały nr 79/IX/2019 – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia stacjonarne, jednolite magisterskie

Załącznik nr 4 do uchwały nr 79/IX/2019 – Fizyka, studia stacjonarne, II stopnia

Załącznik nr 5 do uchwały nr 79/IX/2019 – Historia, studia stacjonarne, I stopnia

Załącznik nr 6 do uchwały nr 79/IX/2019 – Historia, studia stacjonarne, II stopnia

Załącznik nr 7 do uchwały nr 79/IX/2019 – Muzykologia, studia stacjonarne, II stopnia

Załącznik nr 8 do uchwały nr 79/IX/2019 – Matematyka, studia stacjonarne, II stopnia

Uchwała nr 92/IX/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 września 2021 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce poprzez sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich

 

Archiwum aktów prawnych

Uchwała nr 146/XII/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie: dostosowania profili i programów kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Załącznik do uchwały nr 146/XII/2017

Uchwała nr 57/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunku studiów weterynaria, prowadzonego przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Uchwała nr 56/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 2/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2017 roku
w sprawie: dodatkowych efektów kształcenia dla kierunku lekarskiego na jednolitych studiach magisterskich

Załącznik do uchwały nr 2/I/2017

Uchwała nr 18/II/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie: uzupełnienia uchwały Senatu UJ nr 56/V/2012 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/II/2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr 18/II/2015

Załącznik nr 3 do uchwały nr 18/II/2015

Uchwała nr 101/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 18/II/2015 Senatu UJ z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Załącznik do uchwały nr 101/X/2016

Uchwała nr 116/VI/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: uzupełnienia uchwały Senatu UJ nr 56/V/2012 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Załączniki do Uchwały nr 34/III/2012

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Wydział Biologii i Nauk i Ziemi

Wydział Chemii

Wydział Farmaceutyczny

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Historyczny

Wydział Lekarski

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Wydział Polonistyki

Wydział Filologiczny

Wydział Filozoficzny

Zmiany do uchwały:

Uchwała nr 47/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim (dot. kierunku neofilologia)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 47/IV/2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr 47/IV/2015

Załącznik nr 3 do uchwały nr 47/IV/2015

Załącznik nr 4 do uchwały nr 47/IV/2015

Uchwała nr 17/II/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim (dot. kierunku elektroradiologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 17/II/2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr 17/II/2015

Załącznik nr 3 do uchwały nr 17/II/2015

Załącznik nr 4 do uchwały nr 17/II/2015

Załącznik nr 5 do uchwały nr 17/II/2015

Załącznik nr 6 do uchwały nr 17/II/2015

Uchwała nr 106/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: zmian w załączniku nr 24 do uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim (dot. kierunku biotechnologia molekularna)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 106/VI/2014

Uchwała nr 105/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: wprowadzenia korekty w uchwale Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim (dot. kierunku dziennikarstwo i kom. społ. oraz psychologia)

Uchwała nr 61/III/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 marca 2014 roku
w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne określonych w załączniku nr 102 do uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Załącznik do uchwały nr 61/III/2014

Uchwała nr 34/II/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów kosmetologia określonych w załączniku nr 76 do uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 14/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku
w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów zdrowie publiczne określonych w załącznikach nr 119, 120 oraz 121 do uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/I/2014

Załącznik nr 2 do uchwały nr 14/I/2014

Załącznik nr 3 do uchwały nr 14/I/2014

Uchwała 134/IX/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2013 roku
w sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim (dot. kierunku dietetyka)

Uchwała nr 117/VI/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn.zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim (dot. kierunku analityka medyczna, fizjoterapia, ratownictwo medyczne)

Uchwała nr 115VI//2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: zmiany efektów kształcenia określonych w załącznikach nr 35, 36, 73, 102, 119, 120 oraz 121 do uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim (dot. kierunku elektroradiologia, etnologia i antropologia kulturowa, judaistyka, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne)

Uchwała nr 96/IX/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie: zmiany załącznika nr 35 do uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 r w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim (dot. kierunku elektroradiologia)

Uchwała nr 78/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie: zmiany nazwy załączników nr 3, 29, 30, 65 i 66 do uchwały nr 34/III/ 2012 w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/201 3 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim (dot. kierunku analityka medyczna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo)

Uchwała nr 55/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie: zmiany nazwy załączników nr 45, 46, 47 i 48 do uchwały nr 34/III/2012 w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim (dot. zmiany nazwy kierunku filologia na neofilologia)

Uchwała nr 19/II/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 lutego 2018 roku
w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów amerykanistyka na pierwszym stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19/II/2018

Uchwała nr 145/XII/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie: dostosowania programu kształcenia w zakresie efektów kształcenia dla kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji na pierwszym i drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Załacznik nr 1 do uchwały nr 145/XII/2017

Załacznik nr 2 do uchwały nr 145/XII/2017

Uchwała nr 131/XI/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 listopada 2017 roku
w sprawie: zmiany profilu i efektów kształcenia dla kierunku studiów polityka społeczna na drugim stopniu studiów prowadzonego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, od roku akademickiego 2018/2019

Załącznik do uchwały nr 131/XI/2017

Uchwała nr 90/VI/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie: uzupełnienia efektów kształcenia dla kierunków studiów: Ecology and Evolution na drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim; European Studies na pierwszym stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim; International Relations and Area Studies na pierwszym stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 90/VI/2017

Załącznik nr 2 do uchwały nr 90/VI/2017

Załącznik nr 3 do uchwały nr 90/VI/2017

Uchwała nr 89/VI/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata na pierwszym stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego na Wydziale Filozoficznym UJ

Załącznik do uchwały nr 89/VI/2017

Uchwała nr 13/II/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 lutego 2017 roku
w sprawie: zmiany od roku akademickiego 2017/2018 profilu i efektów kształcenia dla kierunku studiów „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” na drugim stopniu studiów, prowadzonego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Załącznik do uchwały nr 13/II/2017

Uchwała nr 86/VI/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie: przyjęcia od roku akademickiego 2017/2018 profilu ogólnoakademickiego dla kierunku studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ na drugim stopniu studiów oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego profilu

Załącznik do uchwały nr 86/VI/2017

Uchwała nr 59/V/2016 Senatu UJ z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie: zmiany profilu i efektów kształcenia dla kierunku studiów polityka społeczna na pierwszym stopniu studiów prowadzonego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, od roku akademickiego 2017/2018

Załącznik do uchwały nr 59/V/2016

Uchwała nr 4/I/2016 Senatu UJ z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów psychologia na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym, prowadzonego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Załącznik do uchwały nr 4/I/2016

Uchwała nr 79/VI/2015 Senatu UJ z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów kulturoznawstwo na pierwszym i drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Załącznik nr 1 do uchwały nr 79/VI/2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr 79/VI/2015

Uchwała nr 30/III/2018 Senatu UJ z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ od roku akademickiego 2018/2019 stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku studia polsko - ukraińskie

Załacznik nr 1 do uchwały nr 30/III/2018

Uchwała nr 28/III/2018 Senatu UJ z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji UJ od roku akademickiego 2018/2019 stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Intellectual Property and New Technologies, prowadzonych w języku angielskim

Załacznik nr 1 do uchwały nr 28/III/2018

Uchwała nr 27/III/2018 Senatu UJ z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Geografii i Geologii UJ od roku akademickiego 2018/2019 stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Earth Sciences in a Changing World, prowadzonych w języku angielskim

Załacznik nr 1 do uchwały nr 27/III/2018

Uchwała nr 26/III/2018 Senatu UJ z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Biologii UJ od roku akademickiego 2018/2019 stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Environmental Protection and Management, prowadzonych w języku angielskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/III/2018

Uchwała nr 17/II/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 lutego 2018 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM od roku akademickiego 2018/2019 stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Załącznik nr 1 do uchwały 17/II/2018

Uchwała nr 16/II/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 lutego 2018 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM od roku akademickiego 2018/2019 stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Drug Discovery and Development, prowadzonych w języku angielskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/II/2018

Uchwała nr 15/II/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 lutego 2018 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Chemii UJ od roku akademickiego 2018/2019 stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku chemia medyczna

Załącznik nr 1 do uchwały 15/II/2018

Uchwała nr 3/I/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ od roku akademickiego 2018/2019 stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku studia europejskie o specjalnościach studiów: analityk zjawisk i procesów; ekspert organizacji społecznych; niemcoznawstwo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/I/2018

Uchwała nr 2/I/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ od roku akademickiego 2018/2019 stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku latynoamerykanistyka

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/I/2018

Uchwała nr 1/I/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ od roku akademickiego 2018/2019 stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Global and Development Studies

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/I/2018

Uchwała nr 147/XII/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ od roku akademickiego 2018/2019 stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku International Security and Development

Załącznik nr 1 do uchwały nr 147/XII/2017

Uchwała nr 37/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku studiów „fizjoterapia”, od roku akademickiego 2017/2018 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik do uchwały nr 37/III/2017

Uchwała nr 36/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów „rosjoznawstwo”, od roku akademickiego 2017/2018 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik do uchwały nr 36/III/2017

Uchwała nr 15/II/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 lutego 2017 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Historycznym UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów „Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies”, od roku akademickiego 2017/2018 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik do uchwały nr 15/II/2017

Uchwała nr 14/II/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 lutego 2017 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów „zarządzanie publiczne”, od roku akademickiego 2017/2018 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik do uchwały nr 14/II/2017

Uchwała nr 75/VI/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów European Studies o specjalności European Politics and Society in a Global Context, od roku akademickiego 2017/2018 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Uchwała nr 74/VI/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie: w sprawie utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów migracje międzynarodowe, od roku akademickiego 2017/2018 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Uchwała nr 9/I/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów bioinformatyka z biofizyką stosowaną, od roku akademickiego 2016/2017 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik do uchwały nr 9/I/2016

Uchwała nr 2/I/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Chemii UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów chemia medyczna, od roku akademickiego 2015/2016 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/I/2015

Uchwała nr 1/I/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów zarządzanie zasobami przyrody, od roku akademickiego 2015/2016 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/I/2015

Uchwała nr 162/XII/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: „studia eurazjatyckie", od roku akademickiego 2015/2016 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 162/XII/2014

Załącznik nr 2 do uchwały nr 162/XII/2014

Uchwała nr 48/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały Senatu UJ nr 162/XII/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: „studia eurazjatyckie", od roku akademickiego 2015/2016 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 48/IV/2015

Uchwała nr 161/XII/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: „e-gospodarka przestrzenna", od roku akademickiego 2015/2016 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 161/XII/2014

Uchwała nr 3/I/2014 Senatu UJ z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów zarządzanie informacją, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/I/2014

Załącznik nr 2 do uchwały nr 3/I/2014

Uchwała nr 1/I/2014 Senatu UJ z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów relacje międzykulturowe, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/I/2014

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1/I/2014

Uchwała nr 80/VI/2015 Senatu UJ z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów relacje międzykulturowe na pierwszym i drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Załącznik nr 1 do uchwały nr 80/VI/2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr 80/VI/2015

Uchwała nr 172/XII/2013 Senatu UJ z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku studiów prawo własności intelektualnej i nowych mediów, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Uchwała nr 171/XII/2013 Senatu UJ z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Polonistyki UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów język polski w komunikacji społecznej w specjalności komunikacja w praktyce społecznej, od roku akademickiego 2014/2015; stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów język polski w komunikacji społecznej w specjalności nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów na pierwszym i drugim stopniu

Uchwała nr 170/XII/2013 Senatu UJ z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów migracje międzynarodowe, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Uchwała nr 162/XI/2013 Senatu UJ z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Filozoficznym UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów praca socjalna, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów praca socjalna na drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2014/2015

Załącznik do uchwały nr 162/XI/2013

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku studiów lingwistyka w specjalności przekład i komunikacja międzykulturowa; stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów lingwistyka w specjalności językoznawstwo ogólne, od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształce nia dla kierunku studiów lingwistyka na drugim stopniu studiów o profilu praktycznym i ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014

Uchwała nr 2 /I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: studia azjatyckie na specjalnościach: studia dalekowschodnie, studia bliskowschodnie; stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: studia azjatyckie na specjalnościach: studia dalekowschodnie, studia bliskowschodnie; niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: studia azjatyckie na specjalności: studia dalekowschodnie, od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia ef ektów kształcenia dla kierunku studiów: studia azjatyckie na pierwszym i drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014

Uchwała nr 3/I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna, od roku akademickiego 2013/2014

Uchwała nr 49/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Polonistyki UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku studiów polonistyka- komparatystyka, od roku akademickiego 2012/2013 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów polonistyka - komparatystyka na pierwszym i drugim stopniu studiów na profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2012/2013

Uchwała nr 4/I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku
w sprawie : utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe, od roku akademickiego 2013/201 4 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe na drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014

Uchwała nr 50/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów filologia klasyczna, od roku akademickiego 2012/2013 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów filologia klasyczna na pierwszym i drugim stopniu studiów na profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2012/2013

Uchwała nr 5/I/2013Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Polonistyki UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów edytorstwo, od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów edytorstwo na pierwszym i drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014

Uchwała nr 6/I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Filozoficznym UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów kognitywistyka, od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów kognitywistyka na drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014

Uchwała nr 76/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów International Relations and Area Studies, od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów International Relations and Area Studies na pierwszym stopniu studiów na profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014

Uchwała nr 7/I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku
w sprawie: utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów Ecology and Evolution, od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Ecology and Evolution na drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014