Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla pracowników

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019
Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się 1 października 2018 roku i trwa do 30 września 2019 roku
Dzieli się na dwa semestry:
Zimowy: od 1 października 2018 roku do 22 lutego 2019 roku
Letni: od 23 lutego 2019 roku do 30 września 2019 roku
Terminy zajęć dydaktycznych:
  • od 2 października 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku
  • od 3 stycznia 2019 roku do 27 stycznia 2019 roku
  • od 23 lutego 2019 roku do 18 kwietnia 2019 roku
  • od 24 kwietnia 2019 roku do 14 czerwca 2019 roku
Sesje egzaminacyjne
ZIMOWA
od 28 stycznia 2019 roku do 9 lutego 2019 roku
ZIMOWA POPRAWKOWA
od 16 lutego 2019 roku do 22 lutego 2019 roku
LETNIA
od 15 czerwca 2019 roku do 29 czerwca 2019 roku
LETNIA POPRAWKOWA
od 1 września 2019 roku do 15 września 2019 roku
Dni wolne od zajęć
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
od 22 grudnia 2018 roku do 2 stycznia 2019 roku
PRZERWA SEMESTRALNA
od 10 lutego 2019 roku do 15 lutego 2019 roku
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
od 19 kwietnia 2019 roku do 23 kwietnia 2019 roku
PRZERWA WAKACYJNA
od 30 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 roku
Dodatkowe dni wolne od zajęć
– 2 maja 2019 roku
– piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia
Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

Okres od 16 do 30 września 2019 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2018/2019 i rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020.

Szczegółową organizację roku akademickiego w Collegium Medicum ustala Prorektor UJ ds. Collegium Medicum.

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych ustala dziekan wydziału w oparciu o obowiązujące programy i plany studiów.