Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Biuro Doskonalenia Kompetencji
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.15
30-060 Kraków
tel. (+48) 12 663 26 31
mail: jakosc@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jakość kształcenia

Dokumenty wewnętrzne

Decyzja nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 czerwca 2018 roku
w sprawie: powołania Zespołu ds. studenckiej oceny nauczyciela akademickiego UJ

Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 lutego 2018 roku
w sprawie: powołania i ustalenia zakresu działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. jakości kształcenia

Uchwała nr 38/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 7 Rektora UJ z 14 stycznia 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 121 Rektora UJ z 16 grudnia 2015 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych

Polska Komisja Akredytacyjna

Kierunki i jednostki wyznaczone do oceny 2017/2018

Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wytyczne do przygotowania raportu samooceny

Zasady przeprowadzania wizytacji PKA

Wzory:

Raport samooceny - profil ogólnoakademicki

Raport z wizytacji PKA - profil ogólnoakademicki

Raport samooceny - profil praktyczny

Raport z wizytacji PKA - profil praktyczny

Wykaz kierunków akredytowanych (stan na 01.08.2017):

Polska Komisja Akredytacyjna

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna